Αναζήτηση:   print Εκτύπωση 

Μεγάλο μέρος της πολιστιστικής κληρονομιάς των τελευταίων 100 χρόνων είναι υπό τη μορφή μαγνητικών εγγραφών ήχου και εικόνας. Σε περίπτωση που το αρχείο σας, βιβλιοθήκη, μουσείο, εταιρεία ή οργανισμός είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση οποιασδήποτε μορφής οπτικοακουστικού εξοπλισμού, ή ενδιαφέρεστε για προσωπικούς/επαγγελματικούς λόγους για αυτό το σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, μπορείτε να επωφεληθείτε από την εγγραφή σας στην IASA.

 

   Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο (ΕΟΑ)

Το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο (ΕΟΑ) είναι ένας νέος φορέας που συστάθηκε το 2006, με νόμο που ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο (Ν. 3444/ ΦΕΚ 46 Α, 02.03.2006), με τη μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Αποστολή του Αρχείου είναι η αέναη διατήρηση οπτικοακουστικού και πρωτογενώς ψηφιακού υλικού, με σκοπό να προσφέρει στην ελληνική κοινωνία και σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσβαση στη διαμορφούμενη και εξελισσόμενη οπτικοακουστική κληρονομιά της χώρας.
Σκοπός του Αρχείου είναι η συλλογή, αρχειοθέτηση, φύλαξη, διαχείριση, συντήρηση, επεξεργασία, παροχή πρόσβασης και αξιοποίηση οπτικοακουστικού και πρωτογενώς ψηφιακού υλικού με ενημερωτικό-ειδησεογραφικό, ιστορικό-πολιτικό και εν γένει κοινωνικό πολιτισμικό περιεχόμενο σχετικό με την Ελλάδα και τον ελληνισμό, σύμφωνα πάντα με τα ισχύοντα περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Αρχή | s Eng |