Αναζήτηση:   print Εκτύπωση 

 
Όταν ιδρύθηκε η IASA (Διεθνής Ένωση Ηχητικών και Οπτικοακουστικών Αρχείων) 40 χρόνια πριν, κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί τη σημερινή πραγματικότητα των οπτικοακουστικών αρχείων.  Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, η ψηφιακή εποχή για τα αρχεία, τις βιβλιοθήκες και τα μουσεία δεν είναι επιλογή, αλλά πραγματικότητα. Έργα ψηφιοποίησης μεγάλης κλίμακας υλοποιούνται και δημιουργούν ένα τεράστιο όγκο ψηφιακών τεκμηρίων ενώ παράλληλα η παραγωγή και η διανομή νέου περιεχομένου είναι στην πλειοψηφία της ψηφιακή.

Ποιος είναι ο ρόλος των οπτικοακουστικών αρχείων σε αυτό το νέο τεχνολογικό περιβάλλον; Πόσο ευδιάκριτοι είναι οι ρόλοι των διάφορων φορέων πολιτισμικής κληρονομιάς; Ποιες μέθοδοι και τεχνικές θα εξασφαλίσουν την αέναη ύπαρξη και την ακεραιότητα του οπτικοακουστικού περιεχομένου;  Πόσο έχουν αλλάξει οι προσδοκίες των χρηστών και ποιες στρατηγικές έχουν υιοθετηθεί από τα αρχεία για να ανταποκριθούν σ’ αυτές τις προσδοκίες; Ποιος είναι ο ρόλος των διεθνών οργανισμών και της IASA σε αυτό το νέο περιβάλλον;  Πώς μπορούν τα Εθνικά Αρχεία των μεγάλων και μικρότερων χωρών να ανταποκριθούν στο νέο περιβάλλον;

   Θεματικές Περιοχές Συνεδρίου

 

Αρχή |  Eng | Επικοινωνία

 
 

 Ανάλυση Θεμάτων

1. Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Μουσεία… Η ώρα της αλήθειας –ώρα για σύγκλιση;

 • Συγκλίνουσες πρακτικές αρχείων, βιβλιοθηκών και μουσείων
 • Η «βιομηχανία του περιεχομένου»
 • Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και έργα (πχ Europeana, Europeana connect, VideoActive/ Euscreen, κλπ)

 

2. Αρχείο υπό εξαφάνιση Ι: τα αρχεία που μέσω της ψηφιοποίησης χάνουν την υλική τους υπόσταση

 • Τεχνολογικά θέματα όπως: πρότυπα, λογική σύνδεσης τεκμηρίων με τα μέσα, τεχνικές ψηφιοποίησης, προτιμώμενα πρότυπα συμπίεσης κλπ.
 • Τρέχουσα ερευνητική δραστηριότητα για νομικά και τεχνολογικά θέματα ψηφιακών κατανεμημένων τεκμηρίων μεταξύ των "Αρχείων" ώστε να μειωθεί το συνολικό κόστος τήρησης ψηφιακών αντιγράφων.
 • Πιθανή επέκταση: η πλήρης κατανομή της πληροφορίας εφόσον θεωρηθεί ότι τα αρχεία αποτελούν παγκόσμια και όχι μόνο εθνική κληρονομιά. Πραγματικά ένα «αρχείο υπό εξαφάνιση». 

3. Αρχείο υπό εξαφάνιση ΙΙ: τα αρχεία που κυριολεκτικά εξαφανίζονται επειδή καταστρέφονται από το χρόνο

 • Η φυσική φθορά των παλιών αποθηκευτικών μέσων είναι αναπόφευκτη με την πάροδο του χρόνου
 • Ίσως η στιγμή που, για πρακτικούς λόγους, δεν θα είναι δυνατή η διατήρηση του πρωτογενούς φυσικού μέσου να πλησιάζει.  Πόσο απαξιώνονται ή όχι τα αρχεία όταν χάνεται το πρωτογενές τους φυσικό μέσο. Πώς σχετίζεται το μέσο με το περιεχόμενο?
 • Στο πλαίσιο αυτό, δοκιμασμένες τεχνικές για τη διατήρηση του αναλογικού «πρωτοτύπου» πρέπει να εμπλουτιστούν αφενός με νέες τεχνικές  και τεχνολογίες διατήρησης, αφετέρου να συμπληρωθούν με τεχνικές διατήρησης μέσω μεταγραφής.  Τεχνολογίες αιχμής για κάθε φυσικό μέσο.

4. Αρχείο υπό εξαφάνιση ΙΙΙ: παρωχημένα φυσικά μέσα και έλλειψη μηχανημάτων αναπαραγωγής

 • Παρωχημένα φυσικά μέσα και παρωχημένα μορφότυπα (format)
 • Ο ανθρώπινος παράγοντας: σταδιακή εξάλειψη τεχνογνωσίας στο χειρισμό παλιών μηχανημάτων

5. Γεννημένο να πεθάνει; Συλλεκτικές πολιτικές τον 21ο αιώνα

 • Επαναξιολόγηση των αρχειακών προτεραιοτήτων στην εποχή της πληροφορίας. Η ψηφιακή παραγωγή περιεχομένου, σε όλους τους τομείς, διπλασιάζεται κάθε έτος. Σε 10 χρόνια αυτό θα συμβαίνει κάθε 2 εβδομάδες. Τι σημαίνει αυτό για το οπτικοακουστικό περιεχόμενο;
 • Πώς τα Αρχεία αποφασίζουν τι θα κρατήσουν, πώς και για πιο χρονικό διάστημα;
 • Ποια είναι η έννοια της αιωνιότητας, του «κρατάω για πάντα»;
 • Μήπως στις μέρες μας η πλειοψηφία του περιεχομένου είναι «γεννημένο να πεθάνει»;
 • Πώς επηρεάζεται ο ρόλος των επιμελητών των Αρχείων;
 • Συλλεκτικές πολιτικές: τα μεταβαλλόμενα ενδιαφέροντα των χρηστών των αρχείων πώς επηρεάζουν τις πολιτικές συλλογής και διατήρησης?
 • Βαδίζουμε από την κοινωνία της μνήμης στην κοινωνία της γνώσης;

6. Αρχεία και Χρήστες

 • Το πρόβλημα των ψηφιακών αλλαγών και των προσδοκιών χρηστών: ποια είναι η γλώσσα των μεταδεδομένων;
 • Φιλικά προς το χρήστη ψηφιακά αρχεία: πώς οι προτιμήσεις των χρηστών επηρεάζουν την ανάπτυξη ενός ψηφιακού αρχείου
 • Ανοικτά αρχεία: εμπόδια, δυνατότητες και προοπτικές
 • Τεχνολογικές και κοινωνικές αλλαγές και επιπτώσεις στο μετασχηματισμό των ερευνητικών βιβλιοθηκών και του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος
 • Αρχεία on-line; Τεχνικά και αρχειακά θέματα για την παροχή on-line πρόσβασης στο οπτικοακουστικό υλικό (από την ψηφιοποίηση στην πρόσβαση)
 • Web2 και οπτικοακουστικά αρχεία
 • Ε-learning και οπτικοακουστικά αρχεία
 • Ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων

7. Ψηφιακή διατήρηση και οπτικοακουστική διατήρηση: πως σχετίζονται;

 • Ψηφιακή διατήρηση: τεχνικά και οργανωτικά θέματα  και τεχνολογίες αιχμής

8. 40 χρόνια IASA

 • Ανασκόπηση της προσφοράς της IASA
 • Το μέλλον της IASA: Προτάσεις, ιδέες και προοπτικές
 • Η IASA σε σχέση με του άλλους συλλογικούς φορείς αρχείων σε διεθνές επίπεδο

9. Ο ρόλος των εθνικών οπτικοακουστικών αρχείων

 • Εξειδικευμένα ή γενικά Εθνικά Αρχεία?
 • Συνεργασίες και συμπληρωματικότητα φορέων
 • Κρατική χρηματοδότηση και νέα οικονομικά μοντέλα για τα Εθνικά Αρχεία

10. Αρχειοθέτηση Web και Νέων Μέσων

 • Νέα «προϊόντα»  και αρχειακά αντικείμενα εμφανίζονται με χρήση των τεχνολογιών αιχμής δημιουργώντας νέες προκλήσεις αρχειοθέτησης

11. Ηθική των ψηφιακών αρχείων

 • Σχέση ψηφιοποιημένου τεκμηρίου με το πρωτότυπο (πχ ακεραιότητα δεδομένων)
 • Δυνατότητα επέμβασης και αλλοίωσης πρωτοτύπου μέσω ψηφιακών τεχνικών (πχ αποκατάσταση ήχου / εικόνας)